Ամբողջատիրություն

Առաջ ասենք վոր ինչ է ամբողջատիրությունը։ Երբ որ երկրի պետությունը վերահսկում  է ամեն մարդկային գործողությունները։նրանց համար մարդը ընդհամենը գործիք  է , նասիզմն (1933) թ․ և քոմոնիստությունն (1923) թ․ ամբողջատիրության մասերից էին։Ամբողջատիրությունը կենտրոնացված կառավարման հրամայավար ձև է , ամբողջատիրությունը գլխավորապես կապված է Խորհրդային Միության բնորոշման հետ:Հիտլերը դրա համար գործադրեց ամբողջատիրությունը որովհետեվ ընտռություններում ավելի քիչ ձայն կար։