Օպտիկական սարքեր

Օպտիկական սարքեր

Սպեկտրոսկոպ download (1)

Օպտիկական սպեկտրաչափը (սպեկտրաֆետոգրաֆիա, սպեկտրոգրաֆիա կամ սպեկտրոսկոպ) հանդիսանում է էլեկտրամագնիսական սպեկտրի որոշակի մասի լույսի հատկությունների չափման համար օգտագործվող գործիք, որը սովորաբար օգտագործվում է սպեկտրոսկոպիկ վերլուծության համար նյութերի հայտնաբերման համար : Չափվող չափի փոփոխությունն ամենից շատ լույսի ինտենսիվությունն է, բայց կարող է նաեւ լինել բեւեռացումը: Անկախ աուդիտորը սովորաբար լույսի ալիքի երկարությունն է կամ ֆոտոնային էներգիայի ուղղակիորեն համամասնական միավորը, ինչպես, օրինակ, փոխազդող սանտիմետրերը կամ էլեկտրոնային վոլտերը, որոնք ունեն փոխադարձ հարաբերություններ ալիքի երկարության հետ:

 

source : wikipedia